டூ வீலர் முன் டயரோ பின் டயரோ நடு வழியில் பஞ்சர் ஆயிட்டா..இப்படி ஒண்ணு செஞ்சு வச்சுக்குங்க.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *